lördag 2 april 2011

Show me yours...

and I´ll show you mine!

Det hände sig en solig dag i juni 2010 att tre sköna damer korsade en gata i Göteborg och deras skuggor följde dem troget.

Se mer skuggbilder hos WTFDC